WOLONTARIAT

W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NA RZECZ RODZINY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


SŁOWO  WSTĘPNE

 

I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZDROWIA FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I DUCHOWEGO

    1. Polski Czerwony Krzyż

    2. Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

    3. Towarzystwa Psychoprofilaktyczne

        a. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

        b. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

    4. Stowarzyszenie "Persona" na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego

    5. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy

    6. Organizacje o zasięgu terytorialnym krajowym i międzynarodowym

        a. Towarzystwo im. Edyty Stein

        b. Fundacja. "Pałac"

    7. Kluby Inteligencji Katolickiej

    8. Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza

 

II. WOLONTARIAT WSPIERAJĄCY RODZINĘ W WYPEŁNIANIU JEJ FUNKCJI RODZICIELSKICH, WYCHOWAWCZYCH

    1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

        a. Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

        b. Oddział Powiatowy TPD w Cieszynie

        c. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział w Bielsku Białej

        d. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Miejski w Będzinie

    2. Fundacja "S.O.S. Dzieciom" i Stowarzyszenie "Rodzina"

        a. Fundacja "S.O.S. Dzieciom"

        b. Stowarzyszenie Rodzina na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Trudnych Rodzin.

    3. Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka Wyspa

    4. Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wielodzietnych

    5. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

    6. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

    7. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

III. STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNE

    1. Caritas Polska

        a. Caritas Archidiecezji Katowickiej

        b. Caritas Diecezji Gliwickiej

    2. Stowarzyszenie Charytatywne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Daj im szansę.

    3. Towarzystwo Charytatywne Rodzina

    4. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne

    5. Polskie Towarzystwo Charytatywne

    6. Fundacja "Podziel się z innymi" im. Henryki Rudzkiej

 

IV. WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY

    1. Centrum Młodych Wolontariuszy

    2. Stowarzyszenie Wolontariatu Młodych

    3. Młodzieżowy Wolontariat Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Harcerzy Obrońców Katowic

    4. Wolontariat młodzieży na rzecz ludzi starszych

 

V. WOLONTARIAT NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH

    1. Kluby Abstynentów

        a. Klub Abstynentów Nadzieja

        b. Klub Abstynentów "Jędruś"

        c. Klub Abstynentów "Feniks"

        d. Klub Abstynentów "Nowe Życie"

    2. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

    3. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja"

    4. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne

    5. Wspólnota Dobrego Pasterza

    6. Stowarzyszenie "Powrót"

    7. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych przy Kościele Zielonoświątkowym

    8. Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki "Razem dla trzeźwości"

    9. Stowarzyszenie "Żyj i daj żyć"

 

VI. WOLONTARIAT NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UPOŚLEDZONYCH

    1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu

    2. Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

        a. Koło w Chorzowie

        b. Koło w Bytomiu

    3. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

        a. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych "Spes"

        c. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"   

        d. Piekarskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

        e. Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent"

    4. Katolickie stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych

        a. Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże"

        b. Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

        c. Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "Betel"

        d. Salezjańska Organizacja Sportowej "Radość"

    5. Rudzkie Konto Pomocy

    6. Fundacja Pomocy Dzieciom

    7. Stowarzyszenie "Serdeczni"

    8. Polski Związek Niewidomych

        a. Okręg Śląski

        b. Delegatura w Częstochowie

        c. Koło Terenowe w Katowicach

        d. Koło Terenowe w Wodzisławiu Śląskim

 

VII. WOLONTARIAT NA RZECZ CHORYCH

    1. Stowarzyszenia Diabetyków

        a. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

        b. Stowarzyszenie Diabetyków w Wodzisławiu Śląskim

    2. Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

    3. Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Św. Jadwigi

    4. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

    5. Stowarzyszenie Hospicjum w Katowicach

    6. Hospicjum Onkologiczne Fundacji "Pro Salute"

    7. Hospicjum Św. Tomasza Ap.

    8. Hospicjum "Królowej Pokoju"

    9. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II

 

VIII. WOLONTARIAT PRZECIWDZIAŁAJĄCY MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

    1. "Częstochowski Bank Żywności"

    2. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"

    3. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

    4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

        a. Koło Gliwickie

        b. Koło Terenowe w Bielsku-Białej

        c. Koło Rybnickie

        d. Koło Zabrzańskie

    5. Towarzystwo Wspierania Budowy Domów Nadziei "Habitat for Humanity"

    6. Stowarzyszenie Kobiet "Razem łatwiej"

    7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

    8. Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"

    9. Polski Komitet Pomocy Społecznej

        a. Zarząd Okręgowy PKPS w Katowicach

        b. Zarząd Miejski PKPS w Katowicach

        c. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie

Bibliografia

 


[archiwum 1989] [archiwum 1991] [archiwum 1992] [archiwum 1993] [archiwum 1994]

 [archiwum 1995] [archiwum 1996] [archiwum 1997] [archiwum 1998] [archiwum 1999]

[strona główna] [adres] [e-mail] [książki]