OFERTA WYDAWNICTWA "POWIERNIK RODZIN"

KSIĄŻKI


PROPONUJEMY ODBIORCOM HURTOWYM I DETALICZNYM NABYCIE UNIKALNYCH POZYCJI KSIĄŻKOWYCH:

Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny (Ks. Henryk Krzysteczko)

Wychowanie prorodzinne i seksualne (pod red. Janiny Miazgowicz)

Odpowiedzialne rodzicielstwo (Klaudia Kosmala, Henryk Krzysteczko)

Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi (Ks. Henryk Krzysteczko)

Poradnictwo duszpasterskie. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego (Ks. Henryk Krzysteczko)


Ks. Henryk Krzysteczko

 

"POMOC W DOJRZEWANIU DO MIŁOŚCI, MAŁŻEŃSTWA I RODZINY"

Studium teologiczno-pastoralne.

Katowice 2000, 412 stron

CENA: 33 zł (w tym koszty przesyłki)

Głównym przedmiotem rozważań tego studium jest rozwój człowieka - rozumiany jako droga do osiągnięcia dojrzałości osobowej i religijnej. W założeniu książka - znakomicie integrująca treści teologiczne, psychologiczne i pedagogiczne - ma być pomocą nie tylko w oddziaływaniu wychowawczym na młode pokolenie. Autora interesują również rodzice, starsi małżonkowie - oni bowiem także wciąż znajdują się na drodze do osiągnięcia pełni dojrzałości osobowej, małżeńskiej i rodzinnej, dla nich nadal trwa czas dążenia do świętości. Dla Autora najważniejsza jest rodzina i życie w niej - jednakowo ważne na każdym etapie rozwoju. Opracowanie prowadzi nas przez wszystkie etapy rozwoju człowieka - od początków życie poprzez dzieciństwo, wiek młodzieńczy, życie dorosłe, aż po kres. Autor, wykorzystując swoje bogate doświadczenie duszpasterskie oraz wieloletnią praktykę psychoterapeuty, nie unika tematów trudnych - m.in. problemu adopcji, dzieci szczególnej troski, narkomanii, alkoholizmu, procesu umierania.

UWAGA: Rozważania teoretyczne wzbogacone zostały rozmowami poradnianymi - fragmentami audycji radiowych przygotowywanych przez Redakcję ds. Rodziny Radia Archidiecezji Katowickiej. Ukazanie w rozmowach skutków błędnych decyzji życiowych, czy też rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli konkretne sytuacje, posiada swoją wagę i wymowę; jest nie tylko ilustracją problemów - może być również elementem psychoterapii. To studium jest piękną propozycją dla rodziców, wychowawców i duszpasterzy; dla wszystkich, którym leży na sercu zdrowa i silna rodzina wzrastająca w miłości.


"WYCHOWANIE PRORODZINNE

I SEKSUALNE"

 

pod redakcją Janiny Miazgowicz,

materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Katowice 1998, 399 stron 

CENA: 36 zł w tym koszty przesyłki)

W zamyśle autorów - scenariusze mają być inspiracją dla nauczycieli do prowadzenia lekcji dostosowanych do indywidualnych cech, dążeń i pragnień uczniów. Mają wspierać rozwój intelektualny, ćwiczenie woli, wzrost duchowy i harmonijny rozwój sfery uczuć. Tematyka scenariuszy wykracza poza zagadnienia seksualności. Godne polecenia są rozważania dotyczące przyjaźni, kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi, wzajemnego zrozumienia i umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Godna szczególnego podkreślenia jest dbałość autorów scenariuszy o powiązanie zagadnień seksualności z systemem wartości i normami moralnymi tak ważnymi dla każdego człowieka.

 


Klaudia Kosmala, Henryk Krzysteczko

"ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO"

Katowice 1996, 255 stron

CENA: 15 zł (w tym koszt przesyłki)

Książka w piękny sposób ukazuje sens i wartość małżeństwa, rodziny, cud i odpowiedzialność rodzicielstwa. Prowadzi małżonków przez trudy i radości ich powołania. Dostarcza rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii, teologii i medycyny. Stanowi nieocenioną pomoc dla rodziców w rozumieniu, akceptacji i wychowaniu dzieci - od wczesnego dzieciństwa aż po wiek dorosły. Może towarzyszyć wszystkim rodzicom w ich drodze do świętości. Pozycja wzbogacona dodatkowo o część medyczną - świetny, praktyczny poradnik z zakresu naturalnych metod rozpoznawania płodności, planowania i przebiegu ciąży, porodu, pielęgnacji, karmienia i opieki nad noworodkiem.

 

 


Ks. Henryk Krzysteczko

 "PSYCHOLOGICZNO-RELIGIJNE

KORELATY POSTAW PENITENTÓW

WOBEC SPOWIEDZI"

Studium teologiczno-pastoralne

Katowice 1998, 509 stron

CENA: 30 zł (koszty przesyłki wliczone w cenę)

Studium teologicznopastoralne daje odpowiedź na pytania: Co sprzyja spotkaniu osobowemu jakie ma miejsce w sakramencie pokuty? Co ułatwia bądź utrudnia przeżycie pokuty jako sakramentu?

Opracowanie zawiera analizę wypowiedzi 460 penitentów (230 kobiet i 230 mężczyzn) poddanych badaniom psychologicznym: na temat spowiednika, ich odczuwania, oczekiwania. Książka ukazuje metodę prowadzenia rozmowy w konfesjonale. Jest to studium Autora dysponującego ogromną wiedzą i doświadczeniem - kapłana, dr hab. teologii, psychologa i wieloletniego praktyka psychoterapeuty. Stanowi nieocenioną pomoc dla spowiednika w prowadzeniu innych do nawrócenia i pełnej dojrzałości.


Ks. Henryk Krzysteczko

"PORADNICTWO DUSZPASTERSKIE. TEORIA I PRAKTYKA ROGERIAŃSKIEGO KONTAKTU POMOCNEGO"

Katowice 1998, 278 stron

CENA: 15 zł (w tym koszt przesyłki)

Pozycja ukazuje jedną z teorii psychoterapeutycznych K. Rogersa. Autor, wykorzystując swoje bogate doświadczenie duszpasterskie oraz wieloletnią praktykę psychoterapeuty, uzasadnia włączenie teorii Rogersa w pracy z grupami spotkaniowymi, zasady prowadzenia grupy, ponadto ćwiczenia i metody aktywizujące do wykorzystania w grupach.

W książce znajdziemy również koncepcję pracy powierników rodzin w oparciu o zasadę towarzyszenia - począwszy od przygotowania do małżeństwa, poprzez ważne etapy rozwoju pary aż po śmierć małżonka. Nieoceniona pomoc w pracy poradnianej bądź poradnictwie duszpasterskim.

 


[archiwum 1989] [archiwum 1991] [archiwum 1992] [archiwum 1993] [archiwum 1994]

 [archiwum 1995] [archiwum 1996] [archiwum 1997] [archiwum 1998] [archiwum 1999]

[strona główna] [adres] [e-mail] [książki]